Afdeling: Nijverdal/Hellendoorn

AFDELING: Nijverdal/Hellendoorn

HISTORIE VAN ONZE VERENIGING

In Nijverdal/Hellendoorn is al sinds 1913 een vereniging van bijenhouders actief. Uit de beginjaren van de vereniging is niet veel meer bekend. Wel is er een oud notulenboek dat de periode 1935-1953 beschrijft. Hierin is bijvoorbeeld te lezen dat de vereniging 69 leden telde in 1939 en dat er in voor- en najaar 3400 kilogram suiker werd besteld. In dat jaar sluit de secretaris zijn jaarverslag af met de wens “dat de vrede over de wereld moge weerkeren”. In 1946 telde de afdeling Nijverdal en Omstreken, zoals de vereniging toen heette, 101 leden. Daarna halveerde in enkele jaren het ledenbestand ongeveer tot 59 in 1950. Volgens de secretaris een gevolg van het feit dat de bijentabak niet meer ‘op de bon is’. Hellendoorn had in die jaren overigens een eigen vereniging. Het notulenboek eindigt met de mededeling dat het najaar van 1953 erg gunstig is geweest voor een prima inwintering, “zodat we het voorjaar van 1954 vermoedelijk met goede volken zullen ingaan”. Dan volgt een periode tot eind jaren ’80, waar niet veel van op papier bewaard is. Wel is er nog een krantenartikel uit 1973 waarin vermeld wordt dat H.Wolters een gouden onderscheiding krijgt voor het feit dat hij 50 jaar (!) voorzitter is geweest. In de jaren ’90 geeft de vereniging een eigen mededelingenblad uit: Nieuwsraam. Nijverdal-Hellendoorn is in die tijd aangesloten bij de VBBN (Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland). Na een fusie van landelijke verenigingen heet de vereniging Nederlandse Bijenhoudersvereniging, afdeling Nijverdal-Hellendoorn. Er zijn 23 leden (januari 2013), waarvan twee vrouwen. In 2007-2008 heeft de vereniging een bijenstal met informatieruimte (’t Immenschoer) gebouwd op het complex van tuinvereniging De Jipkesbelt. In de stal is plaats voor plm.15 bijenkasten. De vereniging heeft eigen kasten met bijen maar ook leden die thuis geen goede mogelijkheden voor een bijenstal of -standplaats hebben kunnen hun bijen hier onderbrengen. Ook naast de stal is nog ruimte om kasten te plaatsen. Elders op deze website is meer te lezen over de stal en de opening ervan op 17 mei 2008. De stal is vrij te bezoeken, mits het hek van het tuinencomplex open is. Hoewel we werken met zachtaardige bijen is een waarschuwing toch op zijn plaats, want elke werkbij heeft een angel en kan dus steken. De inforuimte is te bezoeken tijdens de open dagen (zie 'Agenda'). Ook op verzoek is voorlichting over bijen en bijenhouden hier mogelijk. Schoolklassen maken ook gebruik van de informatieruimte voor een biologieles in de praktijk. Voor geïnteresseerden organiseert de vereniging zo mogelijk ieder jaar een kennismakingscursus. Deze (gratis!) cursus is een eerste stap; mensen die daarna overwegen bijen te gaan houden, wordt aangeraden de beginnerscursus te volgen. Deze wordt afgesloten met een landelijk erkend diploma. Cursisten die lid zijn of worden van de vereniging krijgen eventueel nog een tweede ‘diploma’: een bijenvolk, zodat ze het geleerde meteen in praktijk kunnen brengen. Een mentor zorgt voor begeleiding van de nieuwelingen. Het moge duidelijk zijn dat nieuwe imkers van harte welkom zijn in de vereniging. Hoewel het omgaan met bijen op zich al een fascinerende bezigheid is, zal iedere imker ook graag honing oogsten. De meeste imkers bieden hun honing te koop aan. Honing uit de eigen woonomgeving is erg goed voor hooikoortspatiënten door de langzame gewenning aan stuifmeel uit de omgeving dat in de honing voorkomt. Verder kan niet genoeg benadrukt worden dat bijen van immens belang zijn voor de bestuiving en bevruchting van planten. Niet alleen allerlei wilden planten profiteren hiervan, maar ook land- en tuinbouwgewassen. Tot in de Tweede Kamer en het Europees Parlement is gesproken over het belang van bijenhouden.

2011 Landelijke open imkerijdag

't IMMENSCHOER GEOPEND


Zaterdag 17 mei 2008 was het eindelijk zover. Toen opende mw. Paalman, wethouder voor Natuur en Landschap en voor Recreatie en Toerisme, door het onthullen van de naam de verenigingsbijenstal met informatieruimte ’t Immenschoer van de bijenhoudersvereniging Nijverdal-Hellendoorn. Daarvoor had voorzitter Lucas Veurink in een korte toespraak haar welkom geheten. Ook zij hield een hartelijke toespraak en deed daarna de openingshandeling samen met de enige vrouwelijke imker van de vereniging Laura Keizer. Alle aanwezigen, leden en genodigden, brachten met een glaasje mede een toast uit. Daarna ging iedereen graag naar binnen, want het regende die zaterdag niet hard maar wel onophoudelijk. De bijenstal staat op het complex van tuinvereniging De Jipkesbelt aan de Jipkesbeltweg in Nijverdal/Hulsen. Aangrenzend stroomt de rivier de Regge, die door het waterschap Regge en Dinkel grotendeels teruggebracht wordt tot de natuurlijke rivier van vroeger. Mits het toegangshek van het complex open is, is de stal altijd vrij toegankelijk. De informatieruimte is alleen open op afspraak. In de bijenstal staan enkele kasten met bijenvolken van de vereniging en leden kunnen onder bepaalde voorwaarden hun volken daar ook plaatsen. In de informatieruimte wordt met foto’s, imkermaterialen en teksten het leven van de honingbij en het werk van de imker getoond. Het belang van de honingbij voor de bestuiving en dus voor de zaad- en vruchtzetting wordt daarbij benadrukt. Diverse sponsoren hebben met financiële en materiële middelen de bouw van ‘t Immenschoer mogelijk gemaakt. Ze staan alle met naam en logo op een lijst in de informatieruimte. Vooral de gemeente Hellendoorn heeft flink bijgedragen omdat zij het belang van informatie en educatie op het gebied van natuur en alles wat daarmee samenhangt onderkent. Ook het Centrum voor Natuur en MilieuEducatie (CNME), de Rabobank en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben bijgedragen, evenals een aantal plaatselijke bedrijven. Uit het Dik Vunderink Fonds werd een bijdrage van €200,- ontvangen voor de aanschaf van een daglichtpaneel voor de opwekking van elektriciteit. Ook de Stichting Bijen en Natuur doneerde een flink bedrag. De bijenhoudersvereniging is trots op wat ze als kleine vereniging van (toen)16 leden bereikt heeft en hoopt nog vele jaren plezier te hebben van het gebouw en bij te dragen aan de voorlichting over de bijenhouderij en daardoor mensen, met name de jeugd, enthousiast te maken om bijen te gaan houden. Belangstellenden, leden van andere verenigingen bijvoorbeeld, zijn altijd welkom. Eventueel kan er een afspraak gemaakt worden voor een bezoek.
Douwe Slot, secr. 

 

Enkele leden bezig met het onderhoud van de omgeving van de bijenstal op De Jipkesbelt.

                                                                                                                't IMMENSCHOER GEOPEND

 
 
KERNNISMAKEN MET BIJENHOUDEN

Een krantenfoto uit 1973.

 

 

Contactgegevens

TIESSELINCKSERVE 20
7441KB
0548-616604
NIJVERDAL

U kunt onze stal vinden op de coordinaten:
N 52.22.38.79
O 6.27.55.80
dtj.slot@ziggo.nl

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.