Afdeling: Nijverdal/Hellendoorn

Geschiedenis van de vereniging

In Nijverdal/Hellendoorn is sinds 1913 een vereniging van bijenhouders actief. Uit de beginjaren van de vereniging is weinig bekend. In een oud notulenboek dat de periode 1935-1953 beschrijft is te lezen dat de vereniging 69 leden telde in 1939. In dat jaar sluit de secretaris zijn jaarverslag af met de wens “dat de vrede over de wereld moge wederkeren”. In 1946 telde afdeling Nijverdal en Omstreken, zoals de vereniging toen heette, 101 leden.      Hellendoorn had in die tijd een eigen vereniging. In een krantenartikel uit 1973 wordt vermeld dat H.Wolters een gouden onderscheiding krijgt voor het feit dat hij 50 jaar(!) voorzitter is geweest. In de jaren ’90 geeft de vereniging een eigen mededelingenblad uit: Nieuwsraam. Nijverdal-Hellendoorn is in die tijd aangesloten bij de VBBN (Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland), later NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging) genaamd. Op 17 mei 2008 opent wethouder mw.Paalman een bijenstal met informatieruimte (’t Immenschoer) dat de, op dat moment 16, leden hebben gebouwd op het complex van tuinvereniging De Jipkesbelt. Bij het 100-jarig bestaan in 2013 ontvangt de vereniging een zilveren koninklijke erepenning. De vereniging schenkt de gemeente Hellendoorn een herinneringsboom die door burgemeester mw.Anneke Raven samen met de voorziter en secretaris geplant wordt bij het NS-station. Begin 2021 is het ledenbestand gegroeid tot 33 leden. 

Contactgegevens

TIESSELINCKSERVE 20
7441KB
NIJVERDAL
0548-616604
06-42935001

U kunt onze stal vinden op de coordinaten:
N 52.22.38.79
O 6.27.55.80
dtj.slot@icloud.com